Avskrifter

Domboksindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristoffers landslag

Byggningabalken Dråp med våda Edsöresbalken Giftomålsbalken
Högmålsbalken Jordabalken Konungsbalken Såramål med vilja
Såramål med våda Tingsmålsbalken Tjuvabalken
    
     

Kristoffers landslag är från år 1442. Lagtexterna var därefter i bruk ända fram till 1734 års lag. Karl IX lät trycka och stadfästa lagen 1608 med några tillägg. Av de äldre domböckerna framgår dock att modifieringar av lagtexten har skett genom åren. Hänvisningar finns till Konung Göstaffs förklaring, Konung Eriks förklaring, Västerås stadga etc.
Eftersom denna lag är tämligen svåråtkomlig i tryck har jag skrivit av de mer frekvent åberopade lagtexterna. Säkert finns det en del stavfel i avskrifterna som är gjorda efter C J Schlyter "Sveriges gamla lagar" band 12 utgiven 1869. Tyvärr finns den endast på ett fåtal bibliotek i Sverige. Boken är späckad med noter vilka helt och hållet har uteslutits i avskriften.