Avskrifter

Domboksindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Byggningabalken Dråp med våda Edsöresbalken Giftomålsbalken
Högmålsbalken Jordabalken Konungsbalken Såramål med vilja
Såramål med våda Tingsmålsbalken Tjuvabalken

Konungsbalken

Cap XXVIII
Huar som taken meth waldzwaerkom aff them j handom hauer, hus, jordh, scogh, watn eller watuwerka, eller meth nokra handa ath gerd onyth gör for honom, oc wil sik eghna, gelde ather scadan oc a XL marc til treskiptis. Om lösöra raan gange som skils j edzöris balkenom.

Cap XXXI
Hwar som gerning gör a them som konunger i sin frid hauer takit meth sino vpno breffue warder han faangen oc meth fullom skaelom oc witnom laglica tilwnnen, han hauer forgiort badhe lif oc lösöra oc taki raetter aerfuinge jordh hans aff them lösörom taki malsegende tridiung oc konunger twaluti eller then som hauer konuns dom. Bryter han j friid tessom mote laghum böte oc baetre epter laghnum oc hafui föruaerkat konungs fridh i the sak.