Sköllersta härads äldsta domböcker


Sköllersta härad omfattade socknarna Bo, Svennevad, Sköllersta, Ekeby, Gällersta och Norrbyås. Någon fast tingsplats fanns inte under 1600- och 1700-talen,  man alternerade mellan de olika socknarna.

De här avskrifterna påbörjades för många år sedan med hjälp av de mikrofilmade domböckerna. Jag tänker inte fortsätta men kanske någon har glädje av dessa protokoll. De protokoll som saknar länkar är inte excerperade.

12 jan 1603 31maj 1603 19 juni 1604 5 feb 1605
25 aug 1605 17 juni 1606 2 juni 1607 27 nov 1607
19 juli 1608 31 jan 1609 1 feb 1609 30 juni 1609 
1 nov 1609 13 mars 1610 13 juli 1610 14 aug 1611
13 maj 1612 26 okt 1614 11 maj 1615 6 nov 1615
12 juni 1616 17 okt 1616 14 maj 1617 15 okt 1617
15 juni 1618 18 juli 1618 4 dec 1618 15 mars 1620
3 nov1622 13 feb 1623 24 jan 1624 14-15 juni 1624
23 sept 1624 13-15 juni 1625 27 sept 1628 4 mars 1629
24 sept 1629 14 april 1630 18 april 1631 14 juni 1631
16 nov 1631 2-3 maj 1632 12-13 juli 1632 12-13 okt 1632
24 juni 1633 15-16 okt 1633    
       
 5 feb 1661 5 juli 1661   23 okt 1662