Avskrifter

Domboksindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Byggningabalken Dråp med våda Edsöresbalken Giftomålsbalken
Högmålsbalken Jordabalken Konungsbalken Såramål med vilja
Såramål med våda Tingsmålsbalken Tjuvabalken

Högmålsbalken

Cap II
Draepa man eller kona meth wilia sinom eller myrder barn siit hedit eller cristit eller barn fader sin eller moder sina, eller man hustru sina eller hustru man sin, huilket thera thet gör, tha scal man steglas oc kona brennas aen thet aer allom oppenbart. Nw huilkom tolken sak wites, oc aer ey oppenbart, tha scal han waeria sik meth haeeretz nemd som för aer sagt, waers han wari saklös, felles han, tha scal man staegla oc konu brenna, oc thet thera som myrde eller drap meth wilia, scal mista arff thes döda, oc swa hans aetlaegger aller, thy ath engen maa annan till arffs drepa.

Cap XV
Baer kona eller man nokrom forgerningh, warder bar oc atakin, tha scall han heller hona taka oc j fiathur saetia, oc swa til things föra, oc the sama forgernga meth them, thet sculu XII men wita hwat han eller hon hauir the forgerninga giort eller ey, waeria the then, wari saklös, faella the them, faellis ath XL markom til treskiptis konunge, maalsegende oc herade.
§ 1 Hauir them nokor dödh aff lyutit, oc kaeris sidan, within thet oc XII men, waeria the han eller hona, wari saklös, faellas the tha aegher hon i baale brinna, oc man staeglas, oc lösöra thes saka skifftas oc aerfuinga takin iord epter them. Vithis thet nokrom, oc kan sik ey meth herdeznempdh waeria böte som j draapamaalom skils.