Avskrifter

Domboksindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Byggningabalken Dråp med våda Edsöresbalken Giftomålsbalken
Högmålsbalken Jordabalken Konungsbalken Såramål med vilja
Såramål med våda Tingsmålsbalken Tjuvabalken

Edsöresbalken

Cap V
Nu sökia the heem ath manne oc wilia scada göra, aen tho at the ey gita, böten XL mark fore gaemgangona eller waeri sik meth XII manna ede ath the ey thes wiliande komo, ath the scada wildo göra.
§ 1 Nw bryta the dör eller koma meth spaentom armbörstom, dragnom swerdom eller androm tolkom wapnom, oc sökia epter them the scada wilia göra j bondans gaard, aen tho ath the engen mera scada göra, böten tha som forseriuat staar, oc kommen engo dwli wiidh om swa witnar heredznempdhen.