Avskrifter

Domboksindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Byggningabalken Dråp med våda Edsöresbalken Giftomålsbalken
Högmålsbalken Jordabalken Konungsbalken Såramål med vilja
Såramål med våda Tingsmålsbalken Tjuvabalken

Dråp med våda

Cap III
Gör man gilde j scoghe meth spiut straen eller strappo eller graff för aeliom eller androm diwrom, tha scal han thet liusa een synodag för aen han gildre gör, widh sokna kirkio ther han wil them göra, oc twa synnodaga sidan the göra aera, oc kunnoga hwar the liggia. Faar nokor ther dödh aff ath olysto, wari boot XL marc. Sigher annar lyst wara oc annar ey, witi thet XII men aff soknene. Aer laghlica lyst, och thinnar ther sidan döder aff, wari booth IX marc.